آدرس مورد نظر برای دنبالک‌های این نوشته:
http://www.bahar-m.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/294

لیست دنبالک‌های نوشته شده برای یادداشت 'جامعه‌شناسی شهری و بخارا' .