آدرس مورد نظر برای دنبالک‌های این نوشته:
http://www.bahar-m.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/271

لیست دنبالک‌های نوشته شده برای یادداشت 'در انجمن حمایت از کودکان کار' .
کودکانِ کار
خلاصه: ... این آموزگار است که واژه‌ها را برمی‌گزیند و به فراگیرنده عرضه می‌کند. تا آنجاکه کتابِ ابتدایی میانجی آموزگار و شاگردان است و شاگردان با...
وبلاگ: راز
تاریخ: March 2, 2006 09:22 AM