آدرس مورد نظر برای دنبالک‌های این نوشته:
http://www.bahar-m.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/269

لیست دنبالک‌های نوشته شده برای یادداشت 'شارلاتانیسم ، فقدان اخلاق تحقیق' .