شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
بهار ِ نو

حول حالنا الی احسن‌ الحال، دعای همیشه‌ی شروع سال‌ نو است، پس غافل نباشیم از خوبی‌ها. بیشتر مراقب خوبی‌ها و خوب‌های زندگی‌مان باشیم.
92 مبارک، بر شما که مبارک‌اید :)

زنبیلِ جهان - 4

مگر «درد» آه و ناله ندارد؟ مگر نمی‌کُشد، جان نمی‌گیرد؟ مگر اشک به چشم نمی‌نشاند؟ مگر قاتل نیست؟ پس چرا با «د» و «ر» که نرم‌اند و می‌خندند، خودش را به رخ می‌کشد؟ چرا «ق» و «گ» که نفس‌گیرند و سهم‌گین در «درد» جایی ندارند؟

+ 3

دنیای نام‌ها ـ 11

گفته بود «جانان». کشانده بود ما را به حرف، همین چند حرفِ جان. که «جانان» معشوقه‌‌ای کیمیاست. که نگاهش چون قوتِ باریکه‌های نور است بر اتاقی تاریک. که عاشق را می‌کشد به خیال، به جنونِ عشق.
حواسمان را برده بود «جانان». سر از پا نمی‌شناختیم، دل سپرده بودیم به همین چند حرفِ جان. یادمان به گذر زمان نبود. باریکه‌های نور داشتیم در شب. چای هم سرد شده بود. گرمی‌اش به عشق جانان رفته بود.

+ 10