شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
حوزه عمومی و نهادهای روشنفکری انتقادی

علی میرسپاسی در کتاب «اخلاق در حوزه عمومی» اش به نقد نهادهای دانشگاهی ایران در تولید تفکر جدید پرداخته و گفته:
«نهادهای دانشگاهی و اندیشه اجتماعی جدید و علوم اجتماعی مدرن (جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، علوم سیاسی، فلسفه، تاریخ، اقتصاد و مطالعات فرهنگی) در فضای آکادمیک شکل می‌گیرند و رشد می‌کنند. در ایران، دقیقا این نهادها کارشان را انجام نداده‌اند، زیرا در این زمینه‌ها پرورش واقعی صورت نگرفته است. در نتیجه، نه استاد و نه دانشجو و نه کلاس درس، آن چیزی نبوده‌اند که باید می‌بودند. «دانشگاهیان» ایران نقش مهمی در عرضه تفکر جدید و ایجاد نهادهای روشنفکری انتقادی نداشته‌اند. این وظیفه را عمدتا دو گروه عهده‌دار شده‌اند: تحصیل‌کردگان خارج کشور و روشنفکران مستقل و «خودآموخته»، به ویژه مترجمان»*.
من چند سوال دارم:
1. اگر علوم انسانی در دانشگاه‌ها نتوانسته‌ موفق باشد، پس چرا قرار است بازنگری شده و نطفه همین پرورش ابتدایی هم خفه شود؟
2. در حال حاضر کدام یک از مصادیق حوزه عمومی، به جای نهادهای آکادمیک و دانشگاه‌ها در حال تولید تفکر جدید هستند؟ انجمن‌ها، پژوهشکده و پژوهشگاه‌ها یا چه؟ اصلا مصادیقی در ایران وجود دارد که چنین کارکردی داشته باشد؟
3. آیا پیگیری تفکرات روشنفکری و اندیشه اجتماعی جدید هر چه بیشتر به سمت و سوی حوزه‌های خصوصی، محافل روشنفکری غیررسمی و خارج از نظارت دولت کشیده نشده و نخواهد شد؟
4. برای تحصیل‌کردگان خارج کشور و روشنفکران مستقل و خودآموخته‌ای که توانسته‌اند نهادهای روشنفکری انتقادی در ایران ایجاد کنند، مثال بیاورید.

*«علی میرسپاسی، اخلاق در حوزه عمومی: تاملاتی در باب ارزش‌ها و نهادهای دموکراتیک. تهران: نشر ثالث»

وطن/گور

در این نقطه‌ی جهان، افغانستان، دخترکی‌ست که در سایه‌اش فرو رفته و سایه‌ای‌ست که دخترک را بلعیده است. ترس غریبی به سایه‌ هجوم آورده و هراسان شده. قصد کرده که بگریزد، فرار با پای برهنه بر روی سنگ‌ها و خارها، فراری دردناک. سایه دهان باز کرده تا فریاد کند، اما فریادش در هجوم صدای گلوله‌ها، گم شده.
و این سایه‌‌ی روی دیوار، تجسم هولناک یک زندگی‌ست: دختری که در خردسالی فرسوده شده و هراسی که مکرر در او و زندگی‌اش، تکرار می‌شود.


عکس از اینجا


. پیکسل‌های مقدس
. وانهاده
. صفحه‌های سیاه
. ناپیدا
. نقطه‌ی جنونِ نگریستن
. نوسان واقعیت