شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« شاعر گمنام | Main | از یاد رفته‌ای »

April 3, 2013 11:10 PM
زنبیلِ جهان - 5

در روزهای عسرت، چیزی باید باشد که فکر را به وادیِ دیگری ببرد. فکر، به تکاپو می‌افتد. قرار بر اولین کلمه است که خودی نشان دهد و بگذرد تا نورش سیاهی را کمی بی‌رمق کند. کلمه اما در سایه‌ی کم‌رنگ نمی‌گنجد. ذات‌اش به گذر نیست. لبخند می‌زند، می‌شکفد، می‌درخشد. کلاه برمی‌دارد، خم می‌شود، راست‌قامت می‌ایستد. صدایِ جهان، سراسر اوج می‌گیرد به شوق‌اش. بالابلند است «آلماآتا». دهان کام می‌گیرد از حروف‌اش. هوش از اوج الف‌هایِ مکررش از هوش می‌رود. «آلماآتا»، جهانی را به خیال می‌برد.

+ 4