شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« نامه چهارم؛ تصویر تو | Main | عاشقی در خفا »

January 20, 2013 10:47 PM
حق را چگونه می‌نویسند؟

بیایم پایین وبلاگ یا همین دستِ راستش بنویسم: انتشار مجدد مطالب این وبلاگ بدون اجازه‌ی نویسنده مجاز نیست؟ یا بنویسم برای انتشار مجدد مطالب اجازه بگیرید؟ یا بنویسم اجازه نمی‌گیرید، دست کم منبع بزنید؟ یا بنویسم رعایت کپی‌رایت، حق و حقوق؟ وقتی هنوز در اول راه مانده‌ایم، کسی هم رعایت می‌کند؟ آیا اگر کسی بخواهد و رعایت کند و منبع بزند، یا نخواهد و رعایت نکند، نوشته‌ی من پایین این وبلاگ یا همین دستِ راستش، معنایی دارد؟ این وبلاگ، صاحاب ندارد، نویسنده ندارد؟
نظرها:

ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?