شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« قهوه‌هایِ سکوت – 10 | Main | زنبیلِ جهان - 3 »

January 11, 2013 04:16 PM
هم‌نشینی‌هایِ مدام با چای - 8

قند مثلِ زیرنویسِ واسه چای، می‌شه بدون زیرنویس هم نگاه کرد.

احمدرضا احمدی، وقت خوب مصائب، کارگردان ناصر صفاریان

+ 7