شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اشارت‌های تنهایی – 40 | Main | هم‌نشینی‌هایِ مدام با چای - 8 »

January 9, 2013 09:38 PM
قهوه‌هایِ سکوت – 10

هدفون توی گوش‌ام
صدایی نمی‌آید
صدایی نمی‌رود
فراموش‌ام کرده‌اند
نُت‌ها

+ 9