شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« هم‌نشینی‌هایِ مدام با چای - 7 | Main | اشارت‌های تنهایی – 33 »

November 22, 2012 11:23 PM
اشارت‌های تنهایی – 32

شک می‌کنم به خودم، به این روزهایِ خودم. رویاپردازی است یا واقعیت؟ من دارم به خودم برمی‌گردم؟ دارم با خودم مهربان می‌شوم؟

+ 31