شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« در تنهایی چای منتشر شد | Main | اشارت‌های تنهایی – 31 »

November 15, 2012 11:01 PM
هم‌نشینی‌هایِ مدام با چای - 6

لیمو
که می‌چکد در چای
اشک شوق است
به دیدار.

«در تنهایی چای، نشر بوتیمار، 1391»

+ در تنهایی چای در ایسنا
+ اگر وقت خرید ندارید، می‌توانید از طریق «سام» (سامانه ارسال محصولات فرهنگی) با ارسال رایگان، کتاب را دریافت کنید. تلفن: 20 - 88557016
+ سفارش کتاب از جیحون

+ 5