شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« از دست‌ها-8 | Main | هم‌نشینی‌هایِ مدام با چای - 4 »

August 5, 2012 11:36 PM
قهوه‌هایِ سکوت – 5

باد
فریادِ روزهایِ بی‌تویی‌ست


کافه پراگ، خرداد 91
+ 4