شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اشارت‌های تنهایی – 22 | Main | قهوه‌هایِ سکوت – 5 »

August 3, 2012 12:13 PM
از دست‌ها-8

دست در گریز باد
به آغوش می‌کشد
پریشانیِ موها را


+ 7
نظرها:

پریشلنی موها خیلی پیدا نیست!شاید اگر زاویه ات به سمت آرنج بیشتر می رفت باد نقشی بیشتر و مهمتر داشت و از دست غافل نمی شدی.
***
بهار:
نمی‌شد. فضای بسیار محدودی داشتم.


Posted by: سمیرا on August 5, 2012 10:34 AM


filter shodi ke
:(
***
بهار:
آره :)


Posted by: م on August 6, 2012 11:57 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?