شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« قهوه‌هایِ سکوت – 3 | Main | قهوه‌هایِ سکوت – 4 »

July 29, 2012 07:28 PM
اشارت‌های تنهایی – 21

وقتی داری راه می‌روی و به ناگاه کفش‌ از پایت درمی‌آید. این، گونه‌ای پس زدنِ پاهاست. پایی که دیگر شورش نمی‌کند، پایی که به رفتن نمی‌رود. پایی که پا در هوا شده و زمین را حس نمی‌کند. پایی که دارد زیر فشار بی‌قراری‌ها، نابود می‌شود. کفش، نمی‌کِشد بی‌قراری‌های پا را. تلنگر می‌زند به پا. جدا می‌شود از او. عصیان می‌کند. دلش را می‌دهد به رفتن.


+ 20