شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« دنیای نام‌ها ـ 10 | Main | چطور می‌شود این‌همه بی‌خیالی آفرید؟ »

July 22, 2012 05:45 PM
هم‌نشینی‌هایِ مدام با چای - 3

زمانی که برای دم کشیدن چای لازم دارید را با یک موسیقی تنظیم کنید، چای‌تان سرشار از نُت‌ می‌شود.


+ 2