شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« دنیای نام‌ها ـ 9 | Main | دنیای نام‌ها ـ 10 »

July 19, 2012 11:59 AM
اشارت‌های تنهایی – 19

تعلق و تعلیق دو واژه‌ی به هم آمیخته‌اند. تعلق که به وجود آید، بی‌شک تعلیقی هم به دنبالش راهی خواهد شد. ممکن است تعلق روزها به تنهایی زندگی را درگیر کند، خودی نشان دهد، دل‌ربایی کند، حس برانگیزد، اما سرانجام روزی پادرهواییِ تعلیق رخ می‌نماید. تعلیقی که ناغافل گریبانگیر می‌شود و بسته به میزانش فرد را به زمین می‌زند. گویی، تعلیق است که همواره بر تعلق سلطه دارد.


+ 18