شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ایستاده میان سایه‌های شب | Main | اشارت‌های تنهایی – 18 »

July 3, 2012 10:22 PM
اشارت‌های تنهایی – 17

بیش از آنکه به بودن فکر کنی، به شدن می‌اندیشی. و پیش از آنکه به شدنِ اندیشه‌ات برسی، بودن‌ات را از دست می‌دهی. این چه ماندنی‌ست که بودن ندارد؟


+ 16