شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« تن، هم‌چون نشانه | Main | از واژه‌ها »

June 22, 2012 04:52 PM
در خبرها

زن‌ام
پنهان در جلدی سیاه
بی‌برجستگیِ تن
بی‌مو
بی‌لبخند
چشم می‌گشایم
و زمین آلوده‌ی گناه می‌شود
سوژه‌ی اخبار روز:
من
مانکن‌ام

+ طرح تشدید برخورد با بدحجابی و مانکن‌ها
نظرها:

هووووووووووووووووم....دوست داشتم این شعرت رو ...
***
بهار:
هووووووم. مرسی مرسی :*


Posted by: سمیرا on June 22, 2012 08:31 PM


نقشه مرگ لبخند دارن این بی پدرها...بذار تارهای موت بیخیال بریزن بیرون...نذار زنانگی رو بکشن...وزرا رفتن دیگه تبدیل شده به طی روال عادی اداری...
***
بهار:
پس چی؟ نمی‌ذارم این زنانگی کشته شود :)


Posted by: ندا on June 24, 2012 03:04 PM


چه خوب و عمیق بود.
***
ممنون :)


Posted by: درخت ابدی on June 27, 2012 01:13 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?