شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اشارت‌های تنهایی – 16 | Main | تن، هم‌چون نشانه »

June 20, 2012 12:38 PM
هم‌نشینی‌هایِ مدام با چای - 2

گرمای‌ات
آغوشی بی‌تن

+ 1
نظرها:

آشنایی‌زدایی قشنگیه.
***
بهار:
ممنون :)


Posted by: درخت ابدی on June 27, 2012 01:16 AM


از این به بعد چای با نت می خورم!

چطور دست هامو هنرمند کنم؟!
***
وقتی که دست‌هایت از چای با نت دوباره متولد شدند، هنرمندند.


Posted by: dornaz on July 23, 2012 03:55 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?