شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« از دست‌ها-6 | Main | اشارت‌های تنهایی – 13 »

June 7, 2012 05:22 PM
هم‌نشینی‌هایِ مدام با چای

به آغوش نمی‌آیی
دل‌انگیز
رویایی
چای
نظرها:

شباهتی هست که نه تو می‌بینی و نه من...
فقط وقتی می‌خوانمت انگار روزی، جایی، ساعتی این‌ها را گفته بودم با خودم...
***
بهار:
عزیزم. نمی‌دونم خوشحال باید باشم به این شباهتی که نه من می‌دانم چیست و نه تو می‌بینی :)


Posted by: لادن on June 9, 2012 07:46 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?