شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« رهایی | Main | هم‌نشینی‌هایِ مدام با چای »

June 3, 2012 11:35 AM
از دست‌ها-6

برای بهناز عزیزم

تنهایی
از انگشتان آغاز می‌شود
و
وصال هم.


+ 5
نظرها:

و وصال هم...


Posted by: N on June 5, 2012 09:31 AM


گاهی بیش از تصور

دلم تنگِ دستانت

تنگِ نگاهت می شود

گاهی دلتنگی را گم می کنم

و می خندم

آنقدر می خندم

که میان خنده، گریه ام می گیرد...


Posted by: دلاویزترین!!! on June 5, 2012 03:05 PM


دستهای مهربانش را بر روی شانه هایم گذاشت، گرمای محبتش تا همیشه در وجودم نفوذ میکند.


Posted by: سیامک on June 6, 2012 11:03 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?