شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« . | Main | قهوه‌هایِ سکوت – 1 »

April 10, 2012 11:06 PM
دنیای نام‌ها ـ 8

«او»یی بود، آبی و سرد. آبی و زیبا. آبی و مغرور و بلندبالا. عاشق شد، آبی‌ش رنگ بیشتری گرفت. دل به معشوق سپرد، به بهایِ فراموشیِ الف‌ش، غرورش. دلربایی‌ها بود از معشوق. «و» مانده بود و درد انتظار، پس کوچک شد، ضمه شد. ضمه روی «سین»، سُر خورد. سرش به شوقِ «ر» رفت. دلش آرام گرفت، «ساکن» شد. لبخندِ سکون‌ش را به «میم» بخشید، کسره شد، به وصالِ «ه» رسید و ناپیدا شد: «سُرمه».


+ 7
نظرها:

ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?