شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اوتوپرتره‌ی بنیادگرایی | Main | دنیای نام‌ها ـ 8 »

April 10, 2012 12:51 AM
.

یک وقتی هست می‌نشینی به تجربه‌ات در سال‌های گذشته فکر می‌کنی، به رشته‌ای که خوانده‌ای و بسیار هم دوستش داشته‌ای، اما یک‌جایی از زندگی‌ات حاضر شده‌ای ریسک کنی و زمینه‌ی کاری‌ات را تغییر دهی. و فکر می‌کنی آیا نباید ریسک می‌کردم؟ آیا این تغییر اشتباه بود؟ تا اینجا هیچ اشتباهی رخ نداده، سختی‌ها و دُرُشتی‌ها هم قابل تحمل‌اند، اما ناگهان چیزی درست همین‌جا اتفاق می‌افتد، وقتی به کسی اینطور معرفی و تفهیم شوی: «طرف توی باغ نیست». اینجا نقطه‌ی آخر است: تمام دانش و تجربه‌ات بر باد رفته و تمام تو خُرد شده. تا کجا و تا کِی می‌توانی این نگاه‌های حقارت‌بار را تحمل کنی؟ حتما راهی برای خلاصی وجود دارد.