شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ... | Main | خوشبختی‌های کوچک زندگی – 9 »

March 16, 2012 10:29 PM
خوانش


چیزی‌ست در نگاه کودک که فریاد می‌کشد: این تویی که خوانده می‌شوی.
نظرها:

چه نگاه نافذ و تحکم‌آمیزی! هرچند نوع پوشش مادر و پسر خبر از فقر نمی‌ده.
***
بهار:
چرا یاد فقر افتادید؟ چون سیاه‌پوست است؟ نه، اینها توریست بودند و برای دیدن ایران آمده بودند و بسیار هم پوشش مرتب و برازنده‌ای داشتند :)


Posted by: درخت ابدی on March 18, 2012 11:05 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?