شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ... | Main | خوانش »

March 13, 2012 09:28 PM
...

هوای مرطوب و نمناک بهاری،
مه،
اتوبان صدر،
شیشه‌های ماشین پایین،
دلتنگی می‌گیره تمام دنیامو