شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« هیچ | Main | زن »

March 9, 2012 12:21 PM
جمع موهوم

یکی از مزخرف‌ترین مهمانی‌ها آن است که یکی گیتار به دست بگیرد و بقیه با او شروع به خواندن کنند: «اگه یه روز بری سفر...». باید زد بیرون از این جمع و فضا.
نظرها:

دقیقا.


Posted by: سیامک on March 10, 2012 10:08 PM


:) شبیه فیلم های مسعود کیمیایی


Posted by: soheila on March 13, 2012 11:29 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?