شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« راكد | Main | جنسی دیگر »

February 2, 2012 11:01 PM
اشارت‌های تنهایی – 5

ماندن در بی‌قراری‌ها، مثل هوایی سرد و سوزناک است که می‌خزد زیر پوست آدم. سست و منجمد می‌کند پاهای رفتن را. حس زندگی را می‌گیرد. کنارش نزنی، عاقبت دست می‌گذارد روی گلوی تنهایی‌ات. یک روزی می‌رسد که سوگوار تنهایی‌ات می‌شوی. باید کَند از این بی‌قراری‌های کسالت‌بار تلخ.


+ 4