شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« آوای رود | Main | زیر صفر »

January 14, 2012 03:11 PM
وادادگی

خسته‌ام. نمی‌خواهم بدانم در این مملکت دارد چه می‌گذرد. نمی‌خواهم خبر بخوانم. نمی‌خواهم مجله و روزنامه بخوانم. نمی‌خواهم بدانم قیمت دلار و طلا و سکه و ماست و نان چقدر شده. نمی‌خواهم مقاله‌هایم را بنویسم. نمی‌خواهم کلاس زبان بروم. نمی‌خواهم دنبال اپلای و فلان باشم. نمی‌خواهم به دکترا فکر کنم. چرا نمی‌گذارید چند روزی آدم با خودش خلوت کند؟