شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« سبکی تحمل‌ناپذیر هستی | Main | آوای رود »

January 12, 2012 07:28 PM
زیست‌جهانِ مالیک


برای دومین بار درخت زندگی را دیدم. این بار بی‌توجه به محتوا و محو جذابیت‌های بصری‌اش. جادویی‌ست در خلق تصاویر. نماها، معجزه‌‌های کوچک و بزرگ‌اند. معجزتی شگفت‌اند.
نظرها:

ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?