شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« . | Main | سبکی تحمل‌ناپذیر هستی »

January 5, 2012 09:07 PM
خوشبختی‌های کوچک زندگی – 7

شب باشد،
صدای جیرجیرک باشد،
و آسمان کویر.
نظرها:

البته با همراه داشتن کارت ملی و محارم...:)
***
بهار:
:)))
نه سمیرا جان. نیاز نداره. کارت شناسایی باشه بد نیست ولی محارم نمی‌خواد :دی


Posted by: سمیرا on January 6, 2012 02:08 PM


خوشبختي بزرگيه...خيلي بزرگ...


Posted by: تجربه های مشترک on January 16, 2012 12:33 AM


تصورش هم آرامش‌بخشه، چه برسه به دیدن و شنیدنش.


Posted by: درخت ابدی on January 23, 2012 02:48 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?