شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« دنیای نام‌ها ـ 7 | Main | خوشبختی‌های کوچک زندگی – 7 »

December 30, 2011 12:42 PM
.

در چشمان توست،
دلدادگی جهان.