شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« آوا - 4 | Main | خوشبختی‌های کوچک زندگی – 6 »

December 1, 2011 08:29 PM
من

آدمی را از چشیدن و بوییدن قهوه و نسکافه منع می‌کنند و این آغاز دیوانگی‌ست.