شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« وطنم، ای شکوه پابرجا | Main | اشارت‌های تنهایی – 3 »

November 23, 2011 10:49 PM
.

کسی را دوست داری، اما می‌خواهی از او جدا شوی. این یکی از فرسوده‌ترین دوست‌داشتن‌هایی‌ست که آدمی تجربه می‌کند: دوست داشتنِ کسی که قرار است دیگر نباشد. حسی که هیچ‌وقت از بین نمی‌رود، بی‌گمان شخص را ذره ذره نابود می‌کند.