شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« سکته‌ی تصویر | Main | . »

November 23, 2011 09:20 PM
وطنم، ای شکوه پابرجا

از روزهای پر از افسردگی و ملال و غم و ترس هشتاد و هشت گذشته‌، روزهایی که در آن بسیار گریستم و گریستیم. پس از آن، اشک‌ها جای‌شان را به حسی از نگرانی وافر برای مردم و جامعه‌ داد. امروز، در تاکسی ترانه‌ای شنیدم که تا اعماق وجودم را سوزاند. گوشه‌ای در سرما نشستم و جلوی همه‌ی رهگذران، برای وطن‌م گریستم.

+ عنوان بخشی از ترانه است.
نظرها:

سلام. دلتنگتم. خوبی؟ مشتاق دیدار.
***
بهار:
سلام :)
خوبم. شما چطوری. ما هم مشتاقیم به دیدار :)


Posted by: محمد on November 23, 2011 11:06 PM


این سرودهای ظاهرا حماسی برام غم‌انگیزه. این همه ندبه لازم نبود اگه...


Posted by: درخت ابدی on November 25, 2011 07:22 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?