شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« تغییر نگرش به طلاق | Main | سکته‌ی تصویر »

November 15, 2011 12:26 PM
اشارت‌های تنهایی - 2

همیشه خوب بودن (به معنای انجام افعالی برای بهتر کردن زندگی دیگران، همراهی، مهربانی و ...) و در دسترس بودن، حصاری‌ست که فاعل ناخودآگاه به دور خود می‌کشد. غافل از آن‌که، قید «همیشگی» او را زندانی کرده و به جایگاهی بی‌ارزش می‌کشاند. فعلی که در آن مداومت ورزد، قطعا او را کم‌رنگ و محو می‌کند؛ «قید»ی که شخص «خود» را نادیده می‌گیرد و این حماقت محض است. همیشه خوب نباشید، همیشه در دسترس نباشید: «همیشگی» نباشید.

+ 1
نظرها:

اما همیشه "خود" خودتون رو هم بخشی از "دیگری" فرض کنید.
***
بهار:
از جهت دوست داشتن و توجه به خود می گویی؟


Posted by: درخت ابدی on November 17, 2011 02:39 AM


آره.
البته به‌تر بود اول شخص جمع به کار می‌بردم.
***
بهار:
آره راست می گی. من از این بعد به قضیه نگاه نکرده بودم. از این به بعد به خودم مثل یک دیگری نگاه می کنم و به خودم بیشتر توجه می کنم :دی


Posted by: درخت ابدی on November 20, 2011 01:13 AM


سلام
بهارنمیدانم یادت هست من را یا نه. یکبار هم همدیگر را دیدیم، چار راه ولیعصر.تو کابل پرینت خریدی. یادت هست؟
دلم برایت تنگ شده بود. یعنی راستش داشتم به قدیم های خودم سر میزدم، اسم تو را دیدم، دلم خواست دوباره ببینم و بخوانمت.
روزگار عجیبی ست نازنین!
و اینکه، من هنوز نمیدانم کدام خوب است: همیشه خوب بودن. یا نه همیشه خوب بودن. همیشه که خوب باشی، خوب بودن میشود جزء وظایفت. توقعی را توی اطرافیان ایجاد میکنی که تعهد میاورد برایت. و البته همیشه هم با حال و دوست داشتنی نیست: گاهی احمق فرض میشوی. اما از آن طرف، حرف و منش مادر ترزا چه میشود ؟!!
***
بهار:
سلام عرفانه جان. یادم هست تو رو. فکر کنم هنوز توی لیست مسنجر یاهو باشی، اگرچه زیاد چک نمی‌کنم‌ش. ولی خدایی کابل پرینتر رو یادم نبود، ولی هدیه‌های آزاده رو یادمه :دی. تو الان کجاهایی؟


Posted by: عرفانه on December 8, 2011 07:56 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?