شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« آغاز و ختم ماجرا، لمس تماشای تو بود | Main | اشارت‌های تنهایی - 2 »

November 11, 2011 02:31 PM
تغییر نگرش به طلاق

در میان اطرافیانم، آن‌هایی که هم‌سن و سال‌های خودم هستند و ازدواج کرده‌اند، حدود هشتاد درصدشان یا طلاق گرفته‌اند، یا در حال طی مراحل‌ش هستند و یا دارند به گزینه طلاق فکر می‌کنند. خانواده اکثرشان هم به نوعی فرزند را همراهی و حمایت کرده‌اند. خانواده‌هایی که سال‌ها پیش وقتی می‌شنیدند کسی طلاق گرفته جوری لب‌شان را می‌گزیدند که انگار فعل حرامی رخ داده است. البته گاهی مقاومت هم در میان‌شان بوده، اما در نهایت انتخاب را به عهده فرزند گذاشته‌اند. من این تغییر نگرش به طلاق را، سوای اثرات مثبت و منفی که هم ازدواج و هم طلاق دارد، به فال نیک می‌گیرم. طلاق، نه به عنوان یک «معضل» بلکه به عنوان یک «راه‌حل».
نظرها:

شكرت خدا


Posted by: راهنما on November 11, 2011 04:36 PM


این راه حل به‌تر از طلاق عاطفیه که پای مسائل دیگه‌ای رو به زندگی وارد می‌کنه.


Posted by: درخت ابدی on November 11, 2011 05:25 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?