شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« . | Main | ملال »

October 28, 2011 12:31 PM
خوشبختی‌های کوچک زندگی – 5

ابتدای خیابان بهار، مغازه‌ای‌ست با نام «اگنس». این هماهنگیِ ناخودآگاه، به وجدم می‌آورد و سرشار از ذوق کودکانه‌ای می‌شوم.
نظرها:

یونگی بود.


Posted by: درخت ابدی on October 30, 2011 12:12 PM


گل
+
لبخند


Posted by: اگ on November 5, 2011 07:23 PM


:**
***
:*‏


Posted by: مانا مهر on November 10, 2011 11:28 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?