شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« طرد خود | Main | . »

October 21, 2011 08:10 PM
غیاب کلمه

آدم کلمه‌بازی که باشی، دلت هم نمی‌خواهد ماه‌های زندگی‌ات با نام‌های زیبای فروردین، اردیبهشت، شهریور، مهر، دی و... به کلمات دیگری هم‌چون ژانویه، فوریه، جولای، سپتامبر، اکتبر و... تغییر کند. به کلماتی عبوس، سرد، مات، بی‌احساس و بی هیچ فریبندگی.
نظرها:

اکتبر هم کلمه‌ی قشنگیه، هرچند تاکیدی روی اون روز مخصوص ندارم. چند ساکن آخرش آرامش‌بخشه، مث نوامبر، سپتامبر.
***
بهار:
من حسی بهشون ندارم ولی :)


Posted by: درخت ابدی on October 22, 2011 05:40 AM


هيچوقت از اين واژه هاي انگليسي ماه‌هاي سال خوشم نمي آمد... نمي دونستم چرا؟ ولي تو قشنگ گفتي عبوس، سرد و مات
حالا فهميدم چرا
اردي بهشت كجا و آوريل كجا


Posted by: نوشين on October 25, 2011 12:16 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?