شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« بی‌تفاوتی | Main | خوشبختی‌های کوچک زندگی – 4 »

October 14, 2011 03:00 PM
دست‌پاچگی

پاییز دل‌انگیزی‌ست با برگ‌های رنگارنگِ شاد که لبخند می‌زنند. سرمای آزاردهنده‌ای نیست،. مهر و لبخند دوستانِ جان هست با دم‌نوش بهارنارنج عصرگاهی و چای دلچسب دارچینی که بخار اندکش کمی هوا را غافلگیر می‌کند. و پیاده‌روی‌هایِ نرم نرم برای ثبت نازک‌دلی‌های شهر. و صدایی که مدام فریاد می‌زند باید از این‌همه زیبایی و مهر لذت ببرم و قدرش را بدانم، شاید پاییز سال دیگر اینجا نباشم و نبینم‌شان.