شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« گم‌بودن | Main | خوشبختی‌های کوچک زندگی – 2 »

September 12, 2011 10:54 PM
اشارت‌های تنهایی - 1

روزگار كنسرت رفتن‌هايِ تنهايي فرا رسيده. شوقي كه نمي‌توان آن را با «ديگري» تقسيم‌ كرد، چقدر می‌تواند لذت‌بخش باشد؟