شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ... | Main | آدم‌ها برای خودشان هم نقش بازی می‌کنند »

June 21, 2011 11:35 PM
رویا‌های رسانه‌ایِ ما

در این روزهای مانور ِ رسانه‌های دولتی و پرخبری، به نظرم حرف زدن از «اخلاق رسانه» کاری بیهوده است. نوشتن هر مقاله، گفت‌وگو (+ ، +)، همایش و هر نوع آموزش اخلاق روزنامه‌نگاری، مرا به خنده می‌اندازد. واقعا چرا اینقدر از اخلاق رسانه صحبت می‌کنیم، وقتی که هنوز پبش‌شرط‌های وجود‌ی‌اش یعنی رسانه و مطبوعات مستقل و آزاد را نداریم.
نظرها:

ازچیزی بیشتر حرف می زنیم که کم داریم.علت این است.مثل اخلاق رسانه ای.آزادی بیان و...
***
بهار:
که چه شود؟ وقتی از اخلاق رسانه صحبت می شود، نمی گویند ما آزادی نداریم. می آیند سراغ مساله های بی ربط اخلاق.
که حالا اینها چه فایده ای دارد برای روزنامه نگاری که در بند مدیر بالادستش است؟ مثل این است برویم در جمع یاران صدا و سیما و از اخلاق و راستگویی حرف بزنیم. آنها که خود فکر می کنند اخلاق مدارند و راستگو. چه را می خواهیم به آن‌ها تعلیم دهیم وقتی همه در بندند؟ در بند نان و مدیر و تفکرات جزمی و دگم و...؟ هوم؟


Posted by: سمیرا on June 23, 2011 01:03 PM


در یک جامعۀ بی اخلاق همه از اخلاق مداری حرف می زنند.پادشاهش دعا می کند از دروغ حفظ بماند برای اینکه همه دروغ می گویند.از چیزی بیشتر حرف می زنیم که کم داریم برای اینکه بگوییم آن چیزها برای ما مهم است در حالی که همۀ اینها حرف است و واقعیت چیز دیگری است.یک جور سیاه کردن خودمان و بقیه.منظورمن این بود.موافق با نظر تو.فقط انگار خوب نگفتم.
***
بهار:
:)


Posted by: سمیرا on June 25, 2011 04:56 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?