شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« دنیا به آخر رسیده است | Main | و انسان زاده‌ی فراموشی‌ست »

May 15, 2011 12:34 PM
در حاشیه همایش «بازنمایی گروه‌های حاشیه‌ای در رسانه‌ها»

1. بالاخره مشخص نشد، منظور از گروه حاشیه‌ای در این همایش چه بوده است؟ اگر زنان وبلاگ‌نویس، روشنفکران و جوانان در جامعه امروز ما گروه‌های حاشیه‌ای باشند، پس جامعه ما جامعه‌ای محقر، فلج و فرسایشی است. من فکر نمی‌کنم دست کم زنان وبلاگ نویس، گروه‌های حاشیه‌ای باشند. اگر سنجش گروه‌های حاشیه‌ای با در اختیار داشتن قدرت و صدایی برای حرف زدن معنا می‌یابد، حداقل با در نظر گرفتن زمینه، زنان در فضای مجازی می‌توانند به طور وسیعی سخن بگویند.
2. دکتر کاظمی به نکته دقیق و موجزی اشاره کرده‌اند: «بازنمایی نظریه نیست». تا به حال چند مقاله و پایان‌نامه دیده‌ام که موضوع بازنمایی داشته‌اند و نظریه‌شان هم بازنمایی بوده است.
نظرها:

اين قيد «دست کم» براي زنان خيلي باحال است! يعني حاشيه اي بودن «جوانان» تصورکردني تر از حاشيه اي بودن «زنان» است که وقتي پاي دست کم مي آيد وسط اين قيد براي زنان استفاده ميشود نه جوانان؟؟؟! ;))) به گمانم تصورکردني تر است که زنان وبلاگ نويس که گروه چندان بزرگي هم نيستند در قياس با جوانان ،​ در حاشيه باشند.
کلا اين که اون قيد دستکم فقط دردسرساز است! ;)))))))
***
بهار:
منظورم این است که هر چیز را باید با زمینه اش قیاس کرد. قطعا زنان در دنیای مجازی در حاشیه نیستند از نظر من. ولی جوانان در دنیای واقعی را شک دارم به همین دلیل توضیحی نداده ام درباره اش چون زمینه مطالعه ام جوانان نبوده تا به حال. برای همین دست کم را برای زنان وبلاگ نویس آورده ام فقط


Posted by: رضا on May 16, 2011 01:13 PM


البته که پاسخ به این سوال در حد برگزاری یک همایش ممکن نمی‌شود. اگر همایش در حد ایجاد سوال هم موفق بوده باشد قابل اعتناست. درباره نسبت میان گروه‌های حاشیه‌ای و رسانه‌ها این نکته به نظرم می‌رسد که باید نسبت میان این گروه‌ها با رسانه‌های جریان‌اصلی را سنجید. در واقع کتارگذاشته شدن این گروه‌ها از رسانه‌های جریان‌اصلی است که باعث شده در رسانه‌های آلترناتیو فضای مجازی حضور فعال‌تری داشته باشند.


Posted by: محمد مهدی on May 21, 2011 12:58 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?