شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« حوزه عمومی و نهادهای روشنفکری انتقادی | Main | ... »

February 2, 2011 06:29 PM
نشانه‌های زبانی و واقعیت

یکی دو سالی که مراجعه‌ام به دکتر زنان بیشتر شده و با دکترهای متفاوت و مختلفی آشنا شده‌ام، متوجه چرخش گفتمانی‌شان شده‌ام. پیش‌تر برای سوال از داشتن ب.ک.ا.ر.ت، می‌پرسیدند: آیا ازدواج کرده‌ای یا نه؟ اما حالا می‌پرسند: دختری یا نه؟ یعنی پذیرفته‌اند افرادی هستند که به زعم آن‌ها، دختر نیستند و در عین حال ازدواج هم نکرده‌اند. و آیا این، حکایت از تغییرات گسترده‌تری در بطن جامعه و وضعیت و نگرش دختران و زنان ندارد؟
نظرها:

سلام بهار جان . مي خواستم از تون خواهش كنم . چندتا كتاب معرفي كني لطفا .
***
بهار:
چشم. برات ایمیل میزنم :)


Posted by: مينا on February 3, 2011 10:14 AM


چرا باید «مادر» بشوم؟

http://zamaaneh.org/content/%DA%86%D8%B1%D8%A7
%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF
%C2%AB%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%C2%BB
%D8%A8%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%9F


Posted by: mehdi on February 5, 2011 07:53 PM


دختران ایرانی و پزشک متخصص زنان
http://zamaaneh.org/content/%D8%AF%D8%AE%D8%A
%D8%B1%D8%A7%D9%86
%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
%D9%88-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9
%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5
%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86


Posted by: mehdi on February 6, 2011 08:59 AM


داشتم دنبال خودم میگشتم تو گوگل .. اما اولین اگنس تو بودی .. اگنس .. دوباره عاشق ِ اگنس شدم .. .بهت بگویم همزاد؟
***
بهار:
هر چه دلت میخواهد بگو :)
آدرس پرشین بلاگ من این بود:
http://a-g-n-e-s.persianblog.ir/


Posted by: اگنس on February 13, 2011 10:29 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?