شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« تنهایی | Main | وطن/گور »

December 31, 2010 01:39 PM
دلم شاخه‌ی توتی، که باد، خونش را به در و دیوار پاشیده است

دلم
پرتقال خونی وسط میدان جنگ
گردوی نارسی که دست را سیاه می‌کند
شاخه‌ای که پرندگان را رنج می‌دهد
دلم
باران دیوانه در پناه دو کوه.


غلامرضا بروسان. مرثیه برای درختی که به پهلو افتاده است
. عنوان، شعری دیگر از همین کتاب است.