شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ناله از درد مکن | Main | تنهایی »

December 24, 2010 11:59 AM
تهرانِ آلوده

تب،
تبر می‌شود بر
تنِ تو
وطنِ تو
نظرها:

ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?