شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« پنهانی | Main | ... »

October 23, 2010 06:51 PM
غم‌خوار خویش باش، غم روزگار چیست؟

نگاه کن!
تو هیچ‌گاه پیش نرفتی،
تو فرو رفتی

این شعر فروغ را چسبانده‌ام کنار میزم؛ طوری‌که هر وقت سر می‌چرخانم، ببینم‌اش. که یادم بیاندازد این زندگی، آنی نبوده که می‌خواستم و برایش تلاش می‌کردم. این ماه، باید ماه سختی برایم باشد. یعنی خودم این‌طور می‌خواهم. می‌خواهم سخت‌م باشد. می‌خواهم زیاد انرژی بگذارم. که مبادا شرمنده خودم شوم. و می‌دانم که می‌توانم. باید بتوانم، باید که پیش بروم.


عنوان از حافظ است.