شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« مستور | Main | وقتی موسیقی لبخند می‌زند »

September 21, 2010 10:41 PM
...

باید بروم؛ كه من آدمِ همیشه‌‏یِ رفتن بوده‏ام و تنهایی...