شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« . | Main | ماهِ نو »

August 29, 2010 02:55 PM
ماه مرگ

دو سال است که ماه‏های مرداد و شهریور زندگی‏ام، پر از مرگ است. زهر می‏شود و تلخ می‏کند زندگی‏ام را. دو سال پیش، محسن رفت. سال گذشته که سالگشت‏اش بود، عمه‏هایم رفتند. و امسال مریم‏مان.