شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« دست‏هایم بوی گل مریم می‏دهند | Main | . »

August 26, 2010 01:13 PM
.

آغوش تو
لالایی تنهایی من