شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« . | Main | . »

July 28, 2010 02:46 PM
خوش‏خیم

کتاب‏هایم را بو می‏کنم که مبادا بوی بیمارستان گرفته باشند. حالا باز می‏توانیم به خنده‏هایمان ادامه دهیم.
این اشک‏ها هم نه وقت شادی‏شان معلوم است و نه غم‏شان، می‏بارند مدام.